• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις
  • ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗ « ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗ « ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2023, 16:27

 

 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

 

ΔΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΜΟΝΙΜΗΣ ΘΕΣΗ « ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ»  (ΚΛΙΜ. Α8 – Α10-   Α11)

 

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας ανακοινώνει ότι, με  βάση το άρθρο 49(1) του  Περί  Κοινοτήτων Νόμου (86 (Ι)/1999-2005) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση 

μίας (1)  μόνιμης θέσης Γραμματέα (κλ. Α8 – Α10-   Α11)

Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο

αίτησης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας μαζί με τα κριτήρια, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν, από τα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας με πληρωμή ποσού €50,00 το οποίο δεν επιστρέφεται. Προμήθεια αιτήσεων από τις 23/01/2023 ημέρα Δευτέρα και  μέχρι τις  20/02/2023 ημέρα Παρασκευή.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να είναι κλειστές/σφραγισμένες σε φάκελο, να  ρίχνονται στο Κιβώτιο που ευρίσκεται στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας και να αναγράφουν στο εξωτερικό μέρος του φακέλλου

«Αίτηση για πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Γραμματέα ( Κλίμακα Α8 – Α10-   Α11) διά το  Κ. Σ. Ορμήδειας»

όχι αργότερα από τις 20/02/2023, ημέρα  Παρασκευή στις 12.00μμ το μεσημέρι.

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνείτε στα τηλ. 24721271 / 24721710

 

 

 

 

 

Εκ του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας

Ημερομηνία: 23/01/2023

 

Έντυπα

Powered by Technomart