• Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Νέα & Ανακοινώσεις

Νέα και Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 20 Ιουλίου 2017, 12:57
Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ 2013 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΡΑΒΑΝΙΩΝ/ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ – ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με προηγούμενες εγκυκλίους, η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων σε συνεργασία με τις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, μελετούν τον καθορισμό πολεοδομικών ζωνών εντός των περιοχών των Βάσεων. Με τον καθορισμό των εν λόγω πολεοδομικών ζωνών και την εφαρμογή της πολεοδομικής νομοθεσίας, θα δοθεί η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες γης να αναπτύξουν τη γη τους, ενώ ταυτόχρονα θα απαγορεύεται η τοποθέτηση καραβανιών ή άλλων κατασκευών   σε οποιοδήποτε χώρο εκτός των καθορισμένων ειδικών χώρων που θα διαμορφωθούν κατάλληλα για την τοποθέτηση καραβανιών. Για τους πιο πάνω λόγους και ύστερα από διαβουλεύσεις με τις δύ…

Powered by Technomart