Συμβουλευτική & Επαγγελματική Καθοδήγηση Ατόμων NEETs

Πέμπτη, 04 Απριλίου 2024, 18:08

Σας ενημέρωνουμε ότι το έργο "Παροχή Εξειδικευμένων και Εξατομικευμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης προς άτομα ΝΕΕΤs ηλικίας 15-29 ετών (Not in Employment, Education or Training)" υλοποιείται από το Τμήμα Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκη Ένωση.

 

Εκ της Διευθύνσεως

Φωτογραφίες

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων