Συνάντηση ΚΣΟ με την Chief Officer

Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου 2024, 15:45

Στις 29 Φεβρουαρίου 2024 υπήρξε συνάντηση με την Chief Officer of the SBA Administration and Command Secretary, Mrs Clare Simpson με αντιπροσωπεία από το γραφείο του Διοικητηρίου των Βρεττανικών Βάσεων μαζί με το Κοινοτικό Συμβούλιο της Ορμήδειας.

 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που άπτωνται με των Βρεττανικών Βάσεων.

 

Εκ της Διευθύνσεως

Φωτογραφίες

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων