ΕΡΓΟ: Παράδοση Αλιευτικού Καταφυγίου Ορμήδειας

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024, 17:11

Το Κ.Σ.Ο. ενημερώνει το κοινό ότι ολοκλήρωθηκε η παράδοση του αναπτυξιακού έργου στο αλιευτικό καταφύγιο Ορμήδειας, από τα Δημόσια Έργα στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (Τ.Α.Θ.Ε.).

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε με την συμβολή του Κοινοτικού Συμβουλίου Ορμήδειας και των επαγγελματιών ψαράδων, πετυχαίνοντας έτσι, σε μεγάλο βαθμό την ικανοποίηση των αναγκών τους αλλά και την επίλυση σοβαρών θεμάτων ασφάλειας., ενώ ο προϋπολογισμός του ανήλθε στα 1.37εκ ευρώ.

Μεταξύ άλλων, τα έργα περιλαμβάνουν υπερύψωση και διαπλάτυνση του προσήνεμου κυματοθραύστη για αποφυγή της υπερπήδησης του κυματισμού, κατεδάφιση κρηπιδωμάτων και κατασκευή νέων, σύστημα πρόσδεσης σκαφών για ασφαλή ελλιμενισμό (ρεμέντζα), κτίριο και χώρους υγιεινής για τους ψαράδες, ηλεκτροφώτιση και υδροδότηση του αλιευτικού καταφυγίου.

 

Εκ της Διευθύνσεως

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων