ΕΡΓΟ: Παράδοση τεσσάρων (4) στεγάστρεων στη Κοινότητα Ορμήδειας

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2024, 13:33

Το Κ.Σ.Ο. ενημερώνει το κοινό ότι παραδόθηκαν τέσσερα (4) στέγαστρα λεωφορείων υψηλών προδιαγραφών τα οποία τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία εντός της Κοινότητας.

 

Το έργο αυτό συγχρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και η προσφορά έγινε σύμφωνα με τον Περί της Ρύθμισης των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος του 2016 με συνολικό κόστος 11.200 ευρώ + ΦΠΑ.

 

Εκ της Διευθύνσεως

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων