Εκστρατεία Καθαριότητας Κοινότητας/ Cleaning Campaign of Community

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023, 15:37

Ανακοινώνεται ότι από τις 4 μέχρι και τις 7 Δεκεμβρίου 2023 θα κυκλοφορεί συνεργείο του Κοινοτικού Συμβουλίου το οποίο θα μαζεύει τα αντικείμενα (όπως καναπέδες, καρέκλες, τραπέζια, γραφεία, κρεβάτια, ηλεκτρικές συσκευές κα). Παρακαλούμε όπως τα τοποθετείτε στα πεζοδρόμια έξω από τα σπίτια σας.

Δεν θα μαζεύονται κλαδέματα, λάστιχα, μεγάλα έπιπλα και κεραμικά είδη.

Το συνεργείο θα σταματήσει τις περισυλλογές αυστηρώς στις 7 Δεκεμβρίου 2023.

Εκ της Διευθύνσεως

 

 

We announce to you that from the 4 until 7 December 2023 (inclusive), the crew of the Community Council will be circulating to collect old items (such as sofas, chairs, tables, desks, beds, electrical appliances etc.). Please place your items on the sidewalks outside your homes.

Pruning, tires, larges furniture and ceramic items will not be collected.

The crew will stop collecting strictly on December 7 2023. 

 

 

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων