ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2022, 10:21

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας ανακοινώνει ότι,  με βάση το άρθρο 49(1) του περί Κοινοτήτων Νόμου (86(Ι)/1999-2005) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) μόνιμης θέσης Γραμματέα (Κλ. Α8-Α10-Α11).     

Έντυπα

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων