• Αρχική
  • Επίσκεψη Των Κινητών Μονάδων «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά»

Επίσκεψη Των Κινητών Μονάδων «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά»

Ενημέρωση Πολιτών Για Την Επίσκεψη Των Κινητών Μονάδων «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά» το οποίο χρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ/Νορβηγίας

 

Περιγραφή του έργου

·         Το έργο έχει σκοπό να απευθυνθεί στο σύνολο των πολιτών της δημοκρατίας μέσω των επισκέψεων σε όσο το δυνατό περισσότερες Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ( ΑΤΑ) για την ενημέρωση των κατοίκων τους και την ευαισθητοποίηση τους σχετικά με την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση επικίνδυνων αποβλήτων και την αυξημένη διαθεσιμότητα κατάλληλης συλλογής και διαχείρισης αποβλήτων.

Η μονάδα θα επισκεφτεί  την κοινότητα μας κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες

 

Ημερομηνία

Ημέρα

Ωράριο Λειτουργίας -Από  ώρα

Ωράριο Λειτουργίας -μέχρι  ώρα

29/01/2024

Δευτέρα

10:00

13:00

02/02/2024

Παρασκευή

10:00

13:00

 

 

Παρακαλούμε όλους του κατοίκους της κοινότητας μας όπως επισκεφτούν την μονάδα ώστε να ενημερωθούν για το έργο και για την σημασία της Διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά.

 

Στοιχεία Εκδήλωσης

Έναρξη: 29/01/2024, 10:00
Λήξη: 02/02/2024, 13:00
Τοποθεσία: Χώρος στάθμευσης Κοινοτικό Συμβούλιο Ορμήδειας

Έντυπα

Powered by Technomart

Κονσόλα Αποσφαλμάτωσης του Joomla!

Συνεδρία

Πληροφορίες Προφίλ

Χρήση Μνήμης

Ερωτήματα Βάσης Δεδομένων